ஆர்க்கிட் மலர்கள் : சிறுகதைத் தொகுப்பு

சமுதாய, குடும்பப் பிரச்சனைகளைக் கருப்பொருளாக கொண்ட சிறுகதைகளின் தொகுப்பு.

 

Title
ஆர்க்கிட் மலர்கள் : சிறுகதைத் தொகுப்பு
Creator
Tamil̲ccelvam, Ciṅkai.
தமிழ்ச்செல்வம், சிங்கை.
Subject
Tamil fiction--Singapore
Literature
தமிழ் புதினம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
சிங்கைத் தமிழ்ச்செல்வம், 2002
Printer
தி நேஷனல் பிரிண்டர்ஸ், நெய்வேலி
Digital Description
application/pdf, 18197 KB, 164 p. : ill.
All rights reserved. சிங்கை தமிழ்ச்செல்வம், 2002

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34