Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie : Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen ; Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken, eylanden, havenen, revieren [sic], stroomen, rheeden, winden, diepten en ondiepten ... met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen verciert ; Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere zee-varende liefhebbers ; Met dry besondere tafels ofte registers, in twee delen verdeelt: waer van 'teerste begrijpt, veerthien voyagien, den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vol. 1

The Introduction (Inleydinge) gives a brief exposition of the founding of the Dutch East India Company (Nederlandsche Oost-Indische Compagnie) and lists the XLVI articles of incorporation and rules to govern the Company. It also includes the voyages in both volume 1 and 2.

 

Title
Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie : Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen ; Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken, eylanden, havenen, revieren [sic], stroomen, rheeden, winden, diepten en ondiepten ... met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen verciert ; Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere zee-varende liefhebbers ; Met dry besondere tafels ofte registers, in twee delen verdeelt: waer van 'teerste begrijpt, veerthien voyagien, den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vol. 1
Subject
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
Voyages and travels--Early works to 1800
Discoveries in geography--Dutch
Indonesia--Commerce--Netherlands
Netherlands--Commerce--Indonesia
Geography and Travels
Trade and industry
Publisher
1646
Contributor
George Hicks
George Hicks
Commelin, Isaac, 1598-1676
Digital Description
application/pdf, 283756 KB, 1247 p. : ill., maps
Digitised images, All rights reserved, National Library Board, Singapore, 2014.

 

http_x_forwarded_for: 3.238.252.196 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34