இறையருள் தரும் தமிழ்ப் பாடல்கள்

இந்நூல் 55 தலைப்புகளில் அமைந்த பக்திப் பாடல்கள்கொண்ட தொகுப்பாக விளங்குகிறது. சிங்கப்பூரிலுள்ள கோவில்களின் கடவுள்களையும் விழாக்கள்பற்றிய செய்திகளையும் இக்கவிஞர் எழுதியுள்ளார்.

 

Title
இறையருள் தரும் தமிழ்ப் பாடல்கள்
Creator
Akilamaṇi Srīvityā
அகிலமணி ஸ்ரீவித்யா
Subject
Religion in literature
Literature
Poetry
Singaporean poetry (Tamil)--21st century
பக்திப் பாடல்கள்
தமிழ்க் கவிதைகள்
பக்தி இலக்கியம்
Publisher
அகிலமணி ஸ்ரீவித்யா பதிப்பகம், 2011
Printer
அகிலமணி ஸ்ரீவித்யா பதிப்பகம்
Digital Description
application/pdf, 7767 KB, 96 p.
All rights reserved. அகிலமணி ஸ்ரீவித்யா, 2011

 

http_x_forwarded_for: 44.197.111.121 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34