அமைதியான புயல்

சுமார் 41 மாணவ ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட சிறுகதைப் போட்டியில், தெரிவுசெய்யப்பட்ட முதல் 10 சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். முதல் பரிசு பெற்ற சிறுகதையின் தலைப்பே, நூலுக்குத் தலைப்பாகவும் அமைந்துள்ளது.

 

Title
அமைதியான புயல்
Creator
Seetha Lakshmi, 1965-
சீதா லட்சுமி
Subject
Short stories, Tamil
Short stories, Singaporean (Tamil)
Literature
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
Publisher
பசும்பொன் பப்ளிகேஷன்ஸ் , 2003
Printer
மாஸ் டைப்போகிராபிக், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 19784 KB, 172 p.
All rights reserved. சீதா லட்சுமி, 2003

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34