அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் : நீரும் நெருப்பும்

நட்பு, பகை, விருப்பு, வெறுப்பு, போற்றுதல், தூற்றுதல், குமுறல், குழைதல் எனப் பல்வேறு உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் கவிதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு இந்நூல். இவை சிங்கை, மலேசியப் பத்திரிகைகளிலும் வானொலியிலும் இடம்பெற்ற படைப்புகளாகும்.

 

Title
அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் : நீரும் நெருப்பும்
Creator
Murukaṭiyān̲, 1944-
முருகடியான், 1944-
Subject
Tamil poetry
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
சீதை பதிப்பகம், 2008
Printer
ஸ்ரீ செந்தில் முருகன் ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 13867 KB, 156 p.
All rights reserved. முருகடியான், 2008

 

http_x_forwarded_for: 35.175.191.46 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34