முனாஜாத்துத் திரட்டு

முகம்மது அப்துல்காதிறுப்புப் புலவர்கள் இயற்றிய கவிதைகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது.

 

Title
முனாஜாத்துத் திரட்டு
Creator
முகம்மதுஅப்துல்காதிறு, நாகூர், புலவர்
Mukammatuaptulkātir̲u, Nākūr, Pulavar
Subject
Tamil poetry
Poetry
Publisher
J. Paton Government Printer, 1872
Digital Description
application/pdf, 7622 KB, 124 p.
Table of Contents
Partial contents: பிரபந்த வட்டவணை: முனஜாத்துப்பதிகம் கஃகு பேரில் – தனிப்பாக்கள் – தனிப்பதங்கள் சிந்து நபியுல்லாபேரில் – சித்திரகவிகள்
கையொப்பர்களின் : அட்டவணை. நாகூர் –நாகப்பட்டணம் – மஞ்சக்கொல்லை –திருமுல்லைராயன்பட்டணம் – காரைக்கால் – நிரவி –பிறையாறு – கடலூர் – முகம்மதுபந்தர் – திருமுல்லைவாயல் – கூத்தானல்லூர் – தண்ணீர்க்குன்னம் – வடகரை – அடியக்கமங்கலம் – கூத்தூர் – திருவோமம்.
All rights reserved. National Library Board Singapore, 2017

 

http_x_forwarded_for: 44.210.21.70 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34