ஆதலினால் கவிதை செய்தேன்

நூலாசிரியர் தாம் இதுவரை எழுதியுள்ள புத்தகங்களின் தனித்துவத்தையும், அவைகள் எழுத காரணமான பின்புலத்தையும் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார்.

 

Title
ஆதலினால் கவிதை செய்தேன்
Creator
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
Subject
Tamil literature
Singaporean literature
Literature
தமிழ் இலக்கியம்
சிங்கப்பூர் இலக்கியம்
Publisher
சிங்கப்பூர்: பிச்சினிக்காடு இளங்கோ, 2015
Printer
பாரதி அச்சகம்
Digital Description
application/pdf, 12494 KB
All rights reserved. பிச்சினிக்காடு இளங்கோ, 2015

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34