ஆயுள் தண்டனை : நாவல்

இஸ்லாமியக் குடும்பப் பின்னணியில் அ​மைந்த நாவல் இது. மருமகள் ஹபீபா​வை​ வேலைக்காரியாக நடத்தும் மாமியார் நாச்சியார், ம​னைவி​மேல் அதிக அன்பிருந்தும் தாய்க்குப் பயந்து அ​தை​ வெளிக்காட்டத் தயங்குகிறான் நாயகன் புகாரி.

 

Title
ஆயுள் தண்டனை : நாவல்
Creator
Cāli, Jē. Em., 1939-
சாலி, ஜே. எம்., 1939-
Subject
Singaporean fiction (Tamil)
Tamil fiction
Literature
தமிழ் புதினம்
சிங்கப்பூர் புதினம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2007
Contributor
மணிவாசகர் பதிப்பகம்​ சென்​னை
Digital Description
application/pdf, 24276 KB, 182 p.
All rights reserved. ஜே. எம். சாலி, 2007

 

http_x_forwarded_for: 44.192.115.114 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34