அலைகள் பேசுகின்றன

இந்நாவல் சிங்கப்பூர்ப் பின்னணியில் அமைந்துள்ளது. குமாரசாமி, அவர் முதல் ம​னைவி மதுரம், சீன மாதான அவருடைய இரண்டாம் மனைவி சாந்தம்மா ஆகி​யோரைப் பற்றிய குடும்பக்கதை இது.

 

Title
அலைகள் பேசுகின்றன
Creator
Cāli, Jē. Em., 1939-
சாலி, ஜே. எம்., 1939-
Subject
Short stories, Singaporean (Tamil)
Singaporean fiction (Tamil)
Literature
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
சேது அலமி பிரசுரம், 2005
Printer
​சேது அலமி பிரசுரம் சென்​னை
Digital Description
application/pdf, 8050 KB, 84 p.
All rights reserved. ஜே. எம். சாலி, 2005

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34