அன்னை

சிங்கப்பூர் ஒலிபரப்புக் கழகத்தின் பாடிப் பழகுவோம் என்னும் நிகழ்ச்சியில் ஒலிபரப்பான   54  சிறுவர் பாடல்கள்  இத்தொகுப்பில் உள்ளன. இசையுடன்  சிறார்கள் பாடிய இவை, அவர்களுக்கு அறிமுகமான பல்வேறு பாடுபொருள்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

 

Title
அன்னை
Creator
Ikpāl, Ka. Tu. Mu., 1940-
இக்பால், க. து. மு., 1940-
Subject
Children's poetry, Tamil--Singapore
Poetry
சிறுவர் பாடல்கள்
சிறுவர் இலக்கியம்
Publisher
பனிமலர்ப் பதிப்பகம், 1984
Printer
Agathiyar Achchukudam, Madras
Digital Description
application/pdf, 4812 KB, 72 p.
All rights reserved. க. து. மு. இக்பால், 1984

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34