இரவின் நரையில் : கவிதைகள்

இது ஒரு புதுக்கவிதைத் தொகுப்பு. ஒரு கவிதையின் தலைப்பாகிய இரவின் நாரை இந்நுாலுக்குத் தலைப்பாகவும் அமைந்துள்ளது. சிங்கப்பூர், சிராங்கூன் சாலை, ஹெண்டர்சன் சாலை முதலியன கவிதைகளின் பாடுபொருள்களாக அமைந்துள்ளன.

 

Title
இரவின் நரையில் : கவிதைகள்
Creator
Iḷaṅkō, Piccin̲ikkāṭu, 1952-
Subject
Tamil poetry
Singaporean literature (Tamil)
Literature
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
Publisher
Tōl̲amai Veḷiyīṭu, 2004
Contributor
குறிப்பு இல்லை
Digital Description
application/pdf, 9480 KB, 118 p.
All rights reserved. பிச்சினிக்காடு இளங்கோ, 2004

 

http_x_forwarded_for: 34.204.172.188 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34