அந்த நாள் : சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்

இத்​தொகுப்பில் சிங்கப்பூர்ப் பின்னணியில் எழுதப்பட்ட 14 சிறுக​தைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. முதல் சிறுகதையின் தலைப்பாகிய அந்த நாள் இந்நுாலுக்குத் தலைப்பாகவும் அமைந்துள்ளது. சீனக் கதாபாத்திரங்களும் சில சிறுகதைகளில் ​இடம்பெற்றுள்ளன.

 

Title
அந்த நாள் : சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
Creator
Cāli, Jē. Em., 1939-
சாலி, ஜே. எம்., 1939-
Subject
Short stories, Singaporean (Tamil)
Literature
Publisher
கவிதா பப்ளிகேஷன், 1998
Printer
செ​ன்​னை
Digital Description
application/pdf, 17106 KB, 168 p.
All rights reserved. ஜே. எம். சாலி, 1998

 

http_x_forwarded_for: 3.239.59.31 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34