இஸ்லாமிய கீதங்கள்

இஸ்லாம் பற்றித் தாம் பாடிய 40 இசைப்பாடல்களைத் தொகுத்துள்ளார் ஆசிரியர்.

 

Title
இஸ்லாமிய கீதங்கள்
Creator
Muttumāṇikkam, Kaviñar, 1928-
முத்துமாணிக்கம், கவிஞர், 1928-
Subject
Islamic poetry, Tamil
Singaporean poetry (Tamil)
Poetry
Islam
இஸ்லாமியக் கவிதைகள்
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
Thiruneelakandar Pathippakam, 1995
Printer
உதயம் ஆப்செட், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 9074 KB, 84 p.
All rights reserved. முத்துமாணிக்கம், 1995.

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34