இந்து சமயக் கவிமலர்கள்

இந்நூலில், சிங்கப்பூர், மலேசிய மக்கள் அறிந்த இறைவடிவங்கள், அடியார்கள் பற்றிய பாடல்கள் உள்ளன.

 

Title
இந்து சமயக் கவிமலர்கள்
Creator
Muttumāṇikkam, Kaviñar, 1928-
முத்துமாணிக்கம், கவிஞர், 1928-
Subject
Religious poetry, Tamil
Singaporean poetry (Tamil)
Poetry
பக்திப் பாடல்கள்
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
Publisher
Thiruneelakandar Pathippakam, 1995
Printer
உதயம் ஆப்செட்ஸ், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 11048 KB, 100 p.
All rights reserved. முத்துமாணிக்கம், 1995

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34