இன்னும் கேட்கிற சத்தம்

தமிழகத்தின் கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த தம் சிறுவர்கால நினைவுகளைத் தற்போது சிங்கப்பூரில் வாழும் நூலாசிரியர் உரைவீச்சில் எழுதியுள்ளார். 1950களில் தாம் வாழ்ந்த கிராமத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள், சொற்கள்பற்றிக் குறிபிட்டதோடு வாழ்வியல் மற்றும் பண்பாட்டுச் செய்திகளையும் பதிவுசெய்துள்ளார். இத்தொகுப்பில் மொத்தம் 116 கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

 

Title
இன்னும் கேட்கிற சத்தம்
Creator
An̲pal̲akan̲, Mā., 1943-
அன்பழகன், மா., 1943-
Subject
Singapore poetry (Tamil)
Tamil poetry--History and criticism--Singapore
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
Selvi Store Trading P/L Singapore, 2007
Printer
பாரதி அச்சகம், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 17904 KB, 136 p.
All rights reserved. மா. அன்பழகன், 2007

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34