அந்தப் பார்வையில் : நாவல்

ஒரே வழக்கானாலும் நீதிமன்றத்திற்கு நீதிமன்றம் பெரும்பாலான தீர்ப்புகள் வேறுபடுகின்றன. அவைபற்றிய பார்வைகளும் வித்தியாசப்படுகின்றன என்னும் கருத்தில் எழுதப்பட்ட புதினம் இது. தமிழகத்தின் அரசியல், அதிகாரம், பொருளாதாரப் பின்னணியில் ஒரு விஞ்ஞானி எதிர்கொண்ட போராட்டத்தைப் புதினமாக்கியுள்ளார் நாவலாசிரியர்.

 

Title
அந்தப் பார்வையில் : நாவல்
Creator
An̲pal̲akan̲, Mā., 1943-
அன்பழகன், மா., 1943-
Subject
Short stories, Singaporean (Tamil)
Singaporean fiction (Tamil)
Literature
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
சீதை பதிப்பகம், 2007
Printer
மஞ்சு ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை. 5
Digital Description
application/pdf, 26635 KB, 220 p.
All rights reserved. மா. அன்பழகன், 2007

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34