அகக்கண் திறப்போம்

இக்கவிதைத் தொகுப்பில் 66 கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இக்கவிதைகள் இலக்கியச் சிற்பிகள், சிங்கப்பூர், இன்றைய உலகம், பழிக்கு ஆளாகும் பகுத்தறிவு, இயற்கை, இளைய சமூதாயத்திற்கு, உழைப்பு, சுற்றுப்புறம், காதல், பெண்மை ஆகிய பாடுபொருள்களில் அமைந்துள்ளன.

 

Title
அகக்கண் திறப்போம்
Creator
Arunacalam, Cita.
அருணாசலம், சித.
Subject
Tamil poetry--21st century
Poetry
Singaporean poetry (Tamil)
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
மணிமேகலைப் பிரசுரம், 2008
Printer
பி.வி.ஆர். ஆஃப்ஸெட்
Digital Description
application/pdf, 9038 KB, 116 p.
All rights reserved. சித. அருணாசலம், 2008

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34