இதில் என்ன தப்பு?

இந்நூலில் புதுமைப்பெண் சம்பூர்ணாவின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவங்கள், சோதனைகள், அதனை அவள் வெற்றிகொள்ளும் விதம் ஆகியன, திரைக்கதை வடிவில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

 

Title
இதில் என்ன தப்பு?
Creator
An̲pal̲akan̲, Mā., 1943-
அன்பழகன், மா., 1943-
Subject
Theater--Singapore.
Singaporean drama (Tamil)--20th century
Drama
Indian theatre (Art)
தமிழ் நாடகம்
சிங்கப்பூர் நாடகம்
தமிழ் மேடைகள்
Publisher
2007
Contributor
மஞ்சு ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை. 5
Digital Description
application/pdf, 14031 KB, 108 p.
All rights reserved. மா. அன்பழகன், 2007

 

http_x_forwarded_for: 18.232.179.37 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34