அதன் பேர் அழகு

இது கவிதைபற்றிய கருத்துகள் அடங்கிய நூல். எப்படிக் கவிதை பிறக்கிறது, எப்படிக் கவிதை எழுதப்படுகிறது போன்ற எழுத்து அனுபவங்களைக் விளக்கும் நூல். கவிதைபற்றிய பொதுவான கண்ணோட்டம் வழங்குவது இந்நூலின் நோக்கமாகும்.

 

Title
அதன் பேர் அழகு
Creator
Iḷaṅkō, Piccin̲ikkāṭu, 1952-
இளங்கோ, பிச்சினிக்காடு, 1952-
Subject
Tamil poetry--20th century--History and criticism
Tamil literature--20th century--History and criticism
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
காடு பதிப்பகம், 2010
Printer
ஆர்.எம்.கே.பிரிண்டர்ஸ்.சென்னை
Digital Description
application/pdf, 9756 KB, 84 p.
All rights reserved. பிச்சினிக்காடு இளங்கோ, 2010

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34