உடன்படு சொல் : பேச்சும் உரைவீச்சும்

சிங்கப்பூரில் 2000முதல் 2007வரையிலான காலக்கட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கவிஞர் ஆற்றிய சொற்பொழிவுகள், கவியரங்கக் கவிதைகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு இந்நூல். இதில் 13 உரைவீச்சுகள் ( கவியரங்கக் கவிதைகள்), 10 நூல் வெளியீட்டு உரைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

 

Title
உடன்படு சொல் : பேச்சும் உரைவீச்சும்
Creator
An̲pal̲akan̲, Mā., 1943-
அன்பழகன், மா., 1943-
Subject
Singapore poetry (Tamil)
Tamil poetry--History and criticism--Singapore
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
2006
Contributor
பாரதி அச்சகம், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 48015 KB, 320 p.
All rights reserved. மா. அன்பழகன், 2006

 

http_x_forwarded_for: 34.204.172.188 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34