உதயத்தை நோக்கி

இத்தொகுப்பில் 6 நாடகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை சிங்கப்பூர்ச் சூழலில் மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் சமூக, குடும்பப் பிரச்சினைகளைக் கருப்பொருள்களாகக் கொண்டுள்ளன. அன்றைய தேசியக் கொள்கைகள், பெண்களின் முற்போக்குக் கொள்கைகள், வேலைக்குச் செல்லும் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்படும் மனக்கசப்புகள் போன்றவற்றை இவை சித்தரிக்கின்றன.

 

Title
உதயத்தை நோக்கி
Creator
Cuntararācu, Pon̲., 1947-
சுந்தரராசு, பொன்., 1947-
Subject
Singaporean drama (Tamil)
Drama
தமிழ் நாடகம்
சிங்கப்பூர் நாடகம்
சிங்கப்பூர் இலக்கியம்
Publisher
இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு, 1990
Contributor
ஸ்ரீ செல்வ விநாயகா ஆப்செட் ப்ரிண்ட்டர்ஸ்
Digital Description
application/pdf, 12411 KB, 108 p.
All rights reserved. பொன். சுந்தரராசு, 1990.

 

http_x_forwarded_for: 3.214.184.223 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34