அலைதரும் காற்று

இந்நூலில் 41 மரபுக்கவிதைகளும் சந்தக் கவிதைகளும் 13 புதுக்கவிதைகளும் உள்ளன. ஒரு புதுக்கவிதையின் தலைப்பான அலைதரும் காற்று என்பதே நூலுக்கும் தலைப்பு. 1985ல் தமிழகத்தில் வெளிவந்த இந்நூல், அன்றைய தமிழகத்தின் குடும்ப வாழ்வு, அரசியல், திரையுலகம், இலக்கியம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது.

 

Title
அலைதரும் காற்று
Creator
An̲pal̲akan̲, Mā., 1943-
அன்பழகன், மா., 1943-
Subject
Poetry
Tamil poetry--Singapore
Singaporean poetry (Tamil)
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
விற்பனை உரிமை, கலைஞன் பதிப்பகம், 1985
Printer
வெற்றி அச்சகம். சென்னை
Digital Description
application/pdf, 14816 KB, 184 p.
All rights reserved. மா. அன்பழகன், 1985

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34