சந்தனக் கடலினிலே

Information about this recording

Preview of music available

Loading Player .......

Performer(s): Soundravalli ; சௌந்தரவல்லி ; Suriamoorthy, V. ; சுரியமுர்த்தி, வி.

Composer(s): Gunasegaran, Sugumaran ; குணதிகாரன், ஸ்.

Conductor(s): -

Lyricist(s): Ramakrishnan, S. ; ராமகிருஷ்ணன், ஸ். ; Uthayakumar, V. ; உதயகுமார், வி. ; Sugumaran, S.S. ; சுகுமாரன், ஸ்.ஸ். ; Mohd Ali ; முகமட் அளி

Arranger(s): -

Instrument(s): Voice

Original Publisher(s): SBC Enterprises

Sub-Publisher(s): -

Language: Tamil

Duration: -

Genre: Pop

Keywords: , Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore

Rights Statement: All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

All Albums by Soundravalli; சௌந்தரவல்லி; Suriamoorthy, V.; சுரியமுர்த்தி, வி.