தென்றலே

Information about this recording

Preview of music available

Loading Player .......

Performer(s): Vamanan Nair ; வாமணன் நாயர் ; Soundravalli ; சௌந்தரவல்லி ; Nair, Vamanan ; நாயர், வாமணன்

Composer(s): Gunasegaran, Sugumaran ; குணதிகாரன், ஸ்.

Conductor(s): -

Lyricist(s): Gunasegaran, Sugumaran ; குணதிகாரன், ஸ். ; Sugumaran, S.S. ; சுகுமாரன், ஸ்.ஸ். ; Mohd Ali ; முகமட் அளி ; Uthayakumar, V. ; உதயகுமார், வி.

Arranger(s): -

Instrument(s): Voice

Original Publisher(s): SBC Enterprises

Sub-Publisher(s): -

Language: Tamil

Duration: -

Genre: Pop

Keywords: , Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore

Rights Statement: All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

All Albums by Vamanan Nair; வாமணன் நாயர்; Soundravalli; சௌந்தரவல்லி; Nair, Vamanan; நாயர், வாமணன்