கோலாலம்பூர் பக்்கத்திலே

Information about this recording

Loading Player .......

Performer(s): மலேசிய வாசுதேவன், maysia Vasudevan; சிந்து, Sindhuமலேசிய வாசுதேவன், maysia Vasudevan; Sindhu

Composer(s): S. குணசேகரன், S. Gunasegaran

Conductor(s): -

Lyricist(s): ரெ.சண்முகம்

Arranger(s): S. குணசேகரன், S. Gunasegaran

Instrument(s): -

Original Publisher(s): Pratip Creations

Sub-Publisher(s): -

Language: Tamil

Duration: -

Genre: -

Keywords: -

Rights Statement: All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

All Albums by மலேசிய வாசுதேவன், maysia Vasudevan; சிந்து, Sindhuமலேசிய வாசுதேவன், maysia Vasudevan; Sindhu

Show all

All Songs by மலேசிய வாசுதேவன், maysia Vasudevan; சிந்து, Sindhuமலேசிய வாசுதேவன், maysia Vasudevan; Sindhu