ஒளிவிடும்

Information about this recording

Loading Player .......

Performer(s): உன்னிமேனன் Vnni Menon; மது மேத்தா Madhu Metha

Composer(s): S. குணசேகரன் S. Gunasegaran

Conductor(s): -

Lyricist(s): லட்சுமி சுப்ரமனியம்

Arranger(s): S. குணசேகரன் S. Gunasegaran

Instrument(s): -

Original Publisher(s): Pratip Creations

Sub-Publisher(s): -

Language: Tamil

Duration: -

Genre: -

Keywords: -

Rights Statement: All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

All Albums by உன்னிமேனன் Vnni Menon; மது மேத்தா Madhu Metha

Show all

All Songs by உன்னிமேனன் Vnni Menon; மது மேத்தா Madhu Metha