Choose your language: 

Berita Harian, 22 November 1971

Article also available on microfilm reel NL6883 [Lee Kong Chian Reference Library - On shelf]Table of Contents


 • Masthead [Title Section]
  • Page 1
  BERITA HARIAN NASKHAH SINGAPURA No. 5333 ISNIN, 22 NOVEMBER, 1971 -—4 SHAWAL, 1391. 2Q SEN M. C. (P) 2526 (19 words)
 • Teknoloji baru: Burok baik-nya perlu di-kaji [Articles]
  • Page 1
  Teknoloji baru: Burok baik-nya perlu di-kaji CINGAPURA, Ahad. J i k a masharakat ingin mene'mati faedah dan kebaikan dari teknoloji baharu, satu penilaian m c st i-lah di-buat terhadap keburokan2 yang munchul ber-sama-nya s v p a y a pembentokan dan pertumbohan chiptaan teknoloji yang tidak di-ingini boleh di-berhentikan. Chadangan (188 words)
 • Banjir: Kelantan putus hubongan [Articles]
  • Page 1
  Banjir: Kelantan putus hubongan KUALA LUMPUR, Ahad. Hujan lebat yang turun tiada henti2 sejak Hari Raya, telah memutuskan perhubongan jalan raya antara Kuala Trengganu dan Kelantan hari mi manakala jambatan Jerteh di-tenggelami ayer sa-dalam empat kaki. Banjir juga di-berita-kan berlaku di-beberapa kawasan rendah di-se-panjang Sungal Kelantan. Pendudok2 di-kawasan2 itu di-nasihatkan (259 words)
 • Hilang antara HK dan Taiwan [Articles]
  • Page 1
  Hilang antara HK dan Taiwan Jet Caravelladalam nahas? SAB UAH kapalterbang jet penumpang Caravelle, kepunyaan Sharikat China Airlines dengan 25 orang penumpang di-khuatiri jatoh terhempas ka-dalam laut antara Taiwan dan Hong Kong. Demikian menurut sa-orang pegawai kerja sharikat tersebut hari mi. Pengerusi Sharikat Penerbangan China Kebangsaan, Tuan Hsu HuanSheng sa-orang (435 words)
 • Presiden Shears ka-AS berubat [Articles]
  • Page 1
  Presiden Shears ka-AS berubat CINGAPURA. Ahad. Presiden Shears bcrangkat malam mi ka-Amerika sharikat untok rawatan sakit urat yang mungkin memerlukan pembedahan. Dalam masa ia di-luar negeri itu, speaker. Dr. Yeoh Ghim Seng, akan menjadi Pemangku Presiden. Sa-buah kenyataan Keramalam mi berkata bahawa Presiden akan berda di-Pusat Perubatan Texas, Houston, di-bavvah (74 words)
 • Sidang Menlu2 Asean: Thailand tetap hadhir [Articles]
  • Page 1
  Sidang Menlu2 Asean: Thailand tetap hadhir I^UALA LUMPUR, Ahad. Thailand tet a p menghadhiri sidang Menteri2 Lu,ar ASEAN yang akan bermula di-sini hari Khamis mi. Ketika mengesahkan demikian hari mi. saorang juruchakap Kedutaan di-Raja Thai disini berkata bahawa satu porwakilan sa-ramai enam orang akan menyertai sidang itu walau pun terdapat (153 words)
 • Melalui Selat [Articles]
  • Page 1
  • AP.
  Melalui Selat AP. ISTANBUL, .Uiad. Empat buah kapalperang pembinasa Amerika telah melalui Selat Turli semalam menuju Laut Hltam. (18 words)
 • China beraya Sabtu [Articles]
  • Page 1
  • – UPI.
  China beraya Sabtu UPI. HONG KONG. Ahad Orang2 Islam dl-Peking menyambut Harl Raya Aidilfitri pada hari Sabtu semalam. menurut sharikat berita Hsln Hua. Ketua2 Kedutaan dan diplomat scrta pegawai2 mereka dari beberapa buah negara Afro-Asia menghadhlri sembahyang raya dan bersalam2an menguchap Selamat Harl Raya dengan orang2 Islam China di-Masjid Tungsu (54 words)
 • Pepereksaan STP Melayu jadi kechoh [Articles]
  • Page 1
  Pepereksaan STP Melayu jadi kechoh SINGAPURA, Ahad. EBEH kurang 100 orang chalun pepereksaan Sijil Tinggi Persekolahan aliran Melayu disini telah terperanjat, mengenai kertas sastera pada hari Selasa yang lepas (Nov. 16). Soalan dalam kertas i dua bahasa Melayu mengenai Kesusa steraan Melayu telah di-siapkan mengenai sa-buah nobel yang tidak ada (270 words)
 • Mereka tak mahu Hari Raya Juma'at [Articles]
  • Page 1
  Mereka tak mahu Hari Raya Juma'at MUAR, Ahad. Sabilangan besar dari pendudok2 Kampong Gaung Kebar, kira2 18 batu dari sini di-katakan tidak menyambut Hari Raya Puasa pada hari Juma'at lalu sabagaimana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan mengikut kiraan hisab. Masjid Ja'me kampong itu di-katakan lengang pada pagi raya itu dan (104 words)
 • Rohana sa-bagai teman berbual di-kelab malam [Articles + Illustrations]
  • Page 1
  Rohana sa-bagai teman berbual di-kelab malam CINGAPURA, Ahad. —Senyum manisnya menarek. Sifatnya peramah d a il gaya-nya lemah lcmbut. Inl-lab perawakan Rohana Hamid, 19, menjalankan tugas2-nya sabagai "Public Relation gin" di-Kelab Malain Maxim dekat Supreme Court Building. Rohana Hamid, lebeh di-kenal sa-bagai Jinnell di-kalangan kawan2 sa-kerja-nya. Dia telah bekerja sabagai (198 words)
 • Page 1 Advertisements
 • Merengankan beban masa depan: 4 murid perempuan terima biasiswa [Articles + Illustrations]
  • Page 2
  Merengankan beban masa depan: 4 murid perempuan terima biasiswa CINGAPLRA, Ahad. Sa-telah lima tahun menanggonp, kesusahan membayar perbelanjaan sekolah, akhir-nya keempat2 murid perempuan itu telah menerima biasiswa yang dapat merengankan beban mereka dimasa hadapan. Keempat2 murid tersebut a(ui-lah pelajar di- Sekolah Melayu Telok Kurau Perempuan. Mereka menerima biasiswa tersebut dari (180 words)
 • Doktor2 akan turut berkempen menchegah penggunaan madat [Articles]
  • Page 2
  Doktor2 akan turut berkempen menchegah penggunaan madat CINGAPURA, Ahad. Doktor2 tempatan akan turut bersama dalam kempen kebang saan bagi menchegah penggunaan madat. Kempen2 yang mereka jalankan iui yang diarahkan kapada pendudok2 yanj? muda, akan di-jalankan m c 1 a 1 v i jawatankuasa istimewa Persatuan Perubatan Singapura <SMA; yang telah (214 words)
 • Tak halang Martha sibok dim dunia filem [Articles + Illustrations]
  • Page 2
  Tak halang Martha sibok dim dunia filem FATIMAH ABAS —5 TAHUN TERLANTAR KERANA NAHAS yyALAUPUN lima tahun terlantar di-atas katil akibat satu kemalangan dahsat di-negeri-nya, namun mi tidak menjadi halangan kapada aktres dari Thailand itu untok meneruskan pekerjaan-nya dalam dunia perfileman. Malah sa-baik2 sahaja dia semboh dari sakit-nya Martha Seide), (421 words)
 • Persiapan2 penubohan Gedong Seni Kebangsaan berjalan lanchar [Articles]
  • Page 2
  Persiapan2 penubohan Gedong Seni Kebangsaan berjalan lanchar CINGAPURA. Ahad. Fersiapan2 bagi penubohan sa-buah (iedong Sent Kebangsaan sedang berjalan dengan lanchar-nya. Ada-lah di-jangka bahawa penaksiran2 dan perbelanjaan gedong seiti itu akan di-selesaikan dalam masa sa-bulan. Projek Ini yang diusahakan oleh Majlis Seni Singapura dan akan di-tubohkan dalam bangunan Muzium Negara Hi-Stamford (182 words)
 • Pasaria Taman Bachaan muda mudi siap di-ator [Articles]
  • Page 2
  Pasaria Taman Bachaan muda mudi siap di-ator §INGAPURA, Ahad. Persiapar^ untok mengadakan pasaria oleh Taman Bachaan Pemudi Melayu Singapura pada 4 dan 5 Disember yang akan datang mi, telah sampai kapada ke-munchak-nya. Sa-takat mi baik pun sambutan dari ahli2 Taman sendiri mahu pun dari masharakat sangat menggalakkan. Beberapa buah badan (284 words)
 • Page 2 Advertisements
  • Page 2 Advertisements Column 1 [Advertisements]
   • Page 2
   n »w-w Selamat Hari Raya ft ,J ijj^BP^^ i %*m Kalenaar Jk/^^ hebot i pawn IM 3 M-IT- U' «W r rUB- IU 7 14-J1- M E^KjH Mi 4-n-ir h* ri-ri)' wi i' ''HI 12 n'IV Sdhu 5-12-W 24- Mm VH-tT'M 14. J' WM' flf U. 4-IT*M' 37' U. Mi (124 words)
 • BERITA2 LUAR NEGERI
  • Pemberontak2 Benggali letupkan bangunan Jabatan Filem Pakistan [Articles + Illustrations]
   • Page 3
   Pemberontak2 Benggali letupkan bangunan Jabatan Filem Pakistan DEMBERONTAK2 Benggali telah meletupkan bangunan Jabatan Filem dan Penerbitan Kerajaan Pakistan di-Dacca pada malain Sabtu lalti. Pehak yang berkuasa menyatakan hahawa letupan bom itu tolah membinasakan bebcrapa bahagian bangunan itu, bahan.2 filem, alat2 kamcra dan rekod2. Di-Ne\v Delhi semalam. Radio All-India melaporkan bahawa (164 words)
  • BRUNAIMERDEKA PENOH DALAM NEGERI MULAI DARI ESOK [Articles]
   • Page 3
   BRUNAIMERDEKA PENOH DALAM NEGERI MULAI DARI ESOK BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad. URUNAI akan menchapai kemerdekaan penoh dalam negeri pada hari Selasa, 23 November mi. Kemerdekaan penoh dalam negeri ia-lah perkara penting dalam Perjanjian Persahabatan British-Brunei yang akan di-tandatangani pada 23 November. Kandongan perjaajian maseh rahasia. Dari hari Selasa British tidak (306 words)
  • 40 terbunoh di-timpa jejambat roboh [Articles]
   • Page 3
   • . REUTER.
   40 terbunoh di-timpa jejambat roboh Reuter. RIO DE JANEIRO, Ahad Pekerja2 penyelamat telah bekerja dari awal2 pagi mi untok menyelama tkan orang2 yang terperangkap sa-le-pas sa-buah jejambat kongkrit runtoh ka-ata.s sa-batang jalan di-Rio malam tadi membunoh klra2 40 orang. Sa-panjang kira2 200 ela jejambat itu. Yang maseh dalam pembenaan di-atas (146 words)
  • Majlis Raya Tun Ismail [Articles]
   • Page 3
   • REUTER.
   Majlis Raya Tun Ismail Reuter. T ONDON. Ahad Tun Dr. Ismail, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan isteri-nya, Toh Puan Norashikin. Yang sedang melawat Britain dalam bidang lawatan ka-Eropah. telah mengadakan majlis Hari Raya Aidilfitri di-kediaman mereka di-sini semalam. Di-antara tetamu2 ialah Pesurohjaya Tlnggi Malaysia di-London, Tan Sri Abdul Aziz Yeop (67 words)
  • Rundingan lima kuasa TT: China di-tanya mahu menyertai? [Articles]
   • Page 3
   • -1 PI.
   Rundingan lima kuasa TT: China di-tanya mahu menyertai? -1 pi. RANGSA2 BERSATU, Ahad. Perwakilan China Kotnunis ka-Bang-sa£ Bersatu telah di-ta-nya sa-chara tidak rasmi ada-kah mereka malm menyertai perundingan lima kuasa mengenai Timor Tengah, kata sumber2 diplomatik semalam. Perundingan di-antara Britain, France, Soviet Union dan Amerika Sharikat telah ber.ialan disini semen (63 words)
  • Chou mengulangi sokongan penoh China Komunis kapada Hanoi [Articles]
   • Page 3
   • UPI.
   Chou mengulangi sokongan penoh China Komunis kapada Hanoi UPI. UONG KONG, Ahad. Perdana Menteri Chou 1 En-Lai mengulangi jaminan-nya kapada Vietnam Utara semalam bahawa China akan memberi segala sokongan dan bantuan kapada mereka dalam menghadapi "pencherobohan Amerika." Enche Chou berchakap dalam satu majlis jamuan di-Peking yang diadakan oleh Jawatankuasa Pusat (253 words)
  • PM LEE TIBA DI-INDIA BERUNDING, BERSIAR2 [Articles]
   • Page 3
   • – UPI.
   PM LEE TIBA DI-INDIA BERUNDING, BERSIAR2 UPI. NEW DELHI, Ahad. Perdana Menteri Singapura En one Lee Kuan Yew sampai di-sini hari mi untok lawatan salama lima hari kaIndia dengan berunding dengan pegawai2 Kerajaan serta bersiar2. Enche Lee, bersama is-teri-nya dan anak «pe-rempuan-nya dan Menteri Udang2 dan Pembangunan Negara Singapura Enche (138 words)
 • Sadat kapada Mesir: Siap berperang [Articles]
  • Page 3
  Sadat kapada Mesir: Siap berperang Amerika kaji uchapan dengan rasa bimbang pEGAWAI2 Amerika malam tadi mer a s a bimbang dengan kenyataan yang di-buat oleh Presiden Mesir Anwar Sadat bahawa Mesir telah memutuskan untok berjuang, dan peperangan Israel mungkin berlaku. Jabatan Negara sedang mengkaji kata2 Presiden Sadat dan tidak mahu (341 words)
 • Malik: Keamanan T.T. bergantong kpd pengundoran [Articles]
  • Page 3
  • – AP.
  Malik: Keamanan T.T. bergantong kpd pengundoran AP. 1/AHIRAH, Ahad. Keamanan. di-Ti-mor Tengah bergantong atas pengundorail tentera2 Israel dari wilayah2 yang di-dudoki mereka dalam perang bulan Jun 1967, kata Presiden Majlis Agong Bangsa2 Bersatu Tun Adam Malik di-sini semalam. Tun Adam Malik, dari Indonesia, dalam penerbangan dari New York ka-Jakarta. memberitahu (201 words)
 • Page 3 Advertisements
 • SPY2 ULONG
  • Rahsia jatoh-nya bandar Dieppe: Pengkhianatan... [Articles + Illustrations]
   • Page 4
   Rahsia jatoh-nya bandar Dieppe: Pengkhianatan... LADISLAS FARAGO DIEPPE merupakan sa-buah medan pernbunohan beramai2 yang dahshat sakali pada waktu perang kerana dari kira2 5,000 orang askar Canada yang mengambil bahagian dalam serangan besar2an ka-atas-nya sejurus sa-belum fajar menyingsing pada 19 Ogos, 1942, hanya, 2,200 orang sahaja yang kembali. Sementara yang lain (1355 words)
 • Page 4 Advertisements
 • ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN: [Articles]
  • Page 5
  ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN: Karim Wahabi jyjINGGU lepas saya telah pun menerangkan beberapa pendapat yang menyokong supaya di-adakan perdagangan antarabangsa. Pada kali mi pula saya akan memberikan pula pendapat2 yang menentang konsep perdagangan antara bangsa. Diantara ahli2 ekonomi yang bagitu lantang menentang perdagangan antarabangsa ia lah mereka saperti Singer Prebisch dan (1033 words)
 • Pelajar2 Rhodesia gelisah kerana kerja khas utk kulit puteh saja? [Articles + Illustrations]
  • Page 5
  Pelajar2 Rhodesia gelisah kerana kerja khas utk kulit puteh saja? MUSOSA KAZEMBE gADAJN2 Antarabangsa yang membiayai pelajar2 Rhodesia yang sedang belajar di-luar negeri bcrharap Setiausaha British, Sir Douglas akan menjadikan masa'alah pelajar2 mi salah satu pokok perbinchangan jika beliau mengadakan perundingan dengan Salisbury dimasa akan datang. Terbantut Berikutan dari pengishtiharan (603 words)
 • Menteri nasihat ra'ayat S'pura yg hidup mewah [Articles]
  • Page 5
  Menteri nasihat ra'ayat S'pura yg hidup mewah tINGAPURA, Ahad. Menteri Hal Ehwal Da--1:5 lam Ncgeri, Dr. Wong Lin Ken, semalam mengingakkan ra'ayat singapura yang mewah tmhawa wang yang mereka belanjakan sa-chara "membazir untok bei\seronok2 di-waktu malam", boleh meringankan beban sa-saorang yang fngin sckali untok berislirehat sa-bentar dalam hiriun. Dr. Wong (219 words)
 • Taib Mohmud melawat Malaysia Timor [Articles]
  • Page 5
  Taib Mohmud melawat Malaysia Timor 1/UALA LUMPUR, Ahad.— JV Timbalan Mont^n Jabatan Pordana Menteri. Haji Abdul Tail) bin Mahmud berlepas kaMaiaysia Timor harl mi untok melawat .sa-ming--2u ka-negeri itu. Ecliau memberitahu Bernama, .sa-lama di-iana beliau akan rncrundinKkan tentang peratoran2 'Untok menjalankan Bank Pertanlan dan mcmereksa segala komudahan2 yang berhubongan de-ngan-nya. (64 words)
 • Page 5 Advertisements
  • Page 5 Advertisements Column 1 [Advertisements]
   • Page 5
   Ulangi masa muda, merasa tenaga belia. BM MULT I BITAMIN KAPSUL Juvelon Juvelon penawar tertentu, chara terselamat mengembalikan tenaga; menghasilkan ketegohan jasmanj di-sistem tuboh anda. X; :■>s:- :4y--*W-;-y--*t. '\ffii. w^^m. Boleh di-dapati dari semua Rumah-obatan dan kedai2 obat. Pembahagi tunggal: i^c^ Eisai Pte. Ltd., Singapura. Tal: XXXXX. wSiSm Eisai Sdn. (54 words)
 • Harapan kapada rejim ban Negeri Thai [Articles]
  • Page 6
  Harapan kapada rejim ban Negeri Thai CA-SABUAH negara berhak mengambil tindakan yang di-fikirkan-nya mustahak untok keselamatan diri-nya dan oleh yang demikian apa yang telah berlaku di-Negeri Thai tidaklah harus di-buat gempar oleh siap2 juga. Pehak2 yang telah di-tugaskan menjaga keselamatan Negeri Thai harus bertindak jika mereka berpendapat dan mengetahui ada-nya (397 words)
 • Soal ujian nuklear [Articles]
  • Page 6
  Soal ujian nuklear T ETUPAN nuklear bawah tanah yang di-lakukan oleh Amerika Shar i k a t diAlaska baharu2 mi telah m c n i m b v 1 kan bantahan mera t a 2 terutama dari Canada dan Jepun. Letupan nuklear China Komunis pada hari Khamis minggu lalu telah (176 words)
 • Taman Jepun di-Singapura [Articles + Illustrations]
  • Page 6
  Taman Jepun di-Singapura FATIMAH ABAS JjA-LARAS dengan keazaman Pemerentah dan dua juta crang ra'ayat-nya untok menjadikan Singapura sa-buah tempat yang berseh lagi indah permai, Perbadanan Bandar Jurong, sa-buah badan berkanun di-sini tidak lama lagi akan mengumumkan selesainya kerja2 pembenaan %Taman Jepun' di-Jurong. Tainan Jepun itu yang terletak di-kawasan tanah s (598 words)
 • MIMBAR [Articles]
  • Page 6
  MIMBAR Tapak masjid: Jawapan belum lagi di-dapati Dalam 'Berita Harian" keluaran 13 Novehiber, 1971, "Pendudok Margaret Drive" meminta Majlis Ugama Islam, Singapura, membayangkan di-Ynana-kah tanah tapak masjid yang hendak di-bena disitu. Saya dukachita mengatakan sa-hingga hari mi Majlis Ugama Islam. Singapura, belum boleh memberi jawapan yane tepat kerana Majlis sendiri (111 words)
 • Page 6 Advertisements
 • Bagaimana hendak ator belanja jika tiada benda hendak di-ator [Articles]
  • Page 7
  Bagaimana hendak ator belanja jika tiada benda hendak di-ator BUDI HATI SINGAPURA 1 MIMBAR MIMBAR MIMBAR *£c TULISAN saudara 355 Rani Mustaffa. £S£ Berita Harian Rabu 27.10.71, merupakan m— gatu tulisan yang S3E bersunggoh2, ber~--22 hati2 teliti dan seder-.-<*wc hana. Bagitu pun ada chadangan2 dalam tulisan itu yang saya kira (1567 words)
 • Masharakat Melayu harus berikan lebeh perhatian ka-sosio-ekonomi [Articles]
  • Page 7
  Masharakat Melayu harus berikan lebeh perhatian ka-sosio-ekonomi JJA-TELAH mengikuti kenyataan Sdr Ma'arof yang terbaru di-Mingguan Arena, Ahad 7 November, saya memuji ketegasan dan tanggong jawab ny a mengenai segala apa yang di-perkatakan. Seruan Sdr Ma'arof supaya di-adakan übahsikap di-kalangan masharakat Melayu dengan menumpukan perhatian yang lebeh akan masa'alah2 sosio-ekonomi dan (440 words)
 • Ranchangan 'Makan,Kesihatan' besar faedah-nya, kata pendengar [Articles]
  • Page 7
  Ranchangan 'Makan,Kesihatan' besar faedah-nya, kata pendengar CEJAK kebelakangan mi saya tidak pernah ketinggalan mengikuti ruangan "Makanan dan Kesehatan" yang di-terbitkan oleh Bahagian Melayu Radio Singapura pada tiap2 hari Juma'at (jam 3 petang) dan siaran ulangan-nya pada tiap2 hari Ithnin (jam 10.30 pagi). Ruangan "Makanan dan Kesehatan" mi di-ter-bitkan oleh Penerbitnya (243 words)
 • Berhari Raya dim banjir di-Woodlands [Articles + Illustrations]
  • Page 7
  • BH
  Berhari Raya dim banjir di-Woodlands Ray Tan Wee Him. CINGAPURA, Ahad. Sementara empat keluarga di-Jalan Kayu menyambut Hari Raya di-rumah mereka yang tidak berbumbong, sa-puioh keluarga lagi di-Wood-lands terpaksa mengharong ayer banjir sa-dalam 24 inchi untok menziarah saudara mara. Di-Lorong Tanggam. dekat Jalan Kayu, empat keluarga yang terdiri dari 15 (145 words)
 • Peraduan membacha Kur'an: Juruhebah radio 'mengganggu' [Articles]
  • Page 7
  Peraduan membacha Kur'an: Juruhebah radio 'mengganggu' ITMAT Islam seluroh dunia harus memberi tahniah dan uchapan terima kaseh kapada Pemerentah Malaysia kerana sa-kali lagi pada tahun mi berjaya mengadakan peraduan Kur'an perengkat Kebangsaan dan antara bangsa sachara besar2. Lebeh2 lagi peraduan itu di-siarkan pula menerusi T.V. dan Radio yang boleh didengar (303 words)
 • Belajar jadi jurutera: Kemudahan2 terbuka luas di-Singapura [Articles + Illustrations]
  • Page 8
  Belajar jadi jurutera: Kemudahan2 terbuka luas di-Singapura PENULIS KHAS KEMUDAHAN2 belajar dan latehan kapada Jbakal2 jurutera Singapura ada-lah Lferbuka luas. Mula penuntut itu keluar ||>intu Sekolah dan P>erchita2 untok raen•iladi jurutera, maka jjpwongan untok peilmntut itu melanjut|ican pelajaran ny a a&da-lah tersedia. la-nya boleh memiieh samada memasoki •Universiti Singapura atau (590 words)
 • James ingin pelajari dari dekat ugama Islam dan budaya Melayu [Articles + Illustrations]
  • Page 8
  James ingin pelajari dari dekat ugama Islam dan budaya Melayu CINGAPURA, Ahad. Keinginan untok mengetahui ugama Islam lebeh dekat dan perkembangan bahasa Melayu sa-chara mendalam telah menyebabkan sa-orang broker ekspot Amerika datang ka-Singa-pura bagi kali kedua —khusus untok memenohi chita 2 tersebut. Keinginan mi, kata broker itu. Enche James Taylor (312 words)
 • Umat Islam di-Johor sambut Hari Raya tahun ini gembira [Articles]
  • Page 8
  Umat Islam di-Johor sambut Hari Raya tahun ini gembira JOHOR KAURI. Ahad. I mat Islam di-Johor tahun mi menyambut Hari Raya dengan- pcnoh gembira, jika di-bandingkan beberapa tahun lepas yang di-timpa banjir dan hujan tidak berhenti. Masjid2 dan surau penoh sesak orang bcrsembahyang Hari Raya dan keadaan chuacha sa-panjang Hari (123 words)
 • Pengarah sharikat berfikir dia dapat mengesan 'khazanah purba' [Articles + Illustrations]
  • Page 8
  Pengarah sharikat berfikir dia dapat mengesan 'khazanah purba' SINGAPURA, Ahad. UNCHE Ferdinand Micklautz, 56 tahun, penga- rah sa-buah sharikat Amerika, merupakan orang yang tunggal di-Singapura yang berflkir dapat mengesan "khazanah purba yang hilang dengan monghairankan lebeh dari 30 tahun yang silam". Oleh kerana ilu dia telah menolak satu undangan di-Shanghai (330 words)
 • Akademi Sains hiking inisiatif -Dr. Lee [Articles]
  • Page 8
  Akademi Sains hiking inisiatif -Dr. Lee SINGAPURA, Ahad. JEMBATAN yang menyambongkan antara saintis2 penyelidekan dan perusahaan2 ,J di-Singapura nampak-nya sa-olah2 hilang. Demikian menurut Menteri Negara bagi Pelajaran, Dr. Lee Chiaw Meng semalam apa bila beliau memperkatakan mengenai jurang per- p< hubongan antara penyelidekan dan lain 2 saintis dengan perusahaan2 tempatan. (275 words)
 • Kebakaran di-Kulai petang Hari Raya pertama [Articles]
  • Page 8
  Kebakaran di-Kulai petang Hari Raya pertama TOHOR BAHRU, Ahad. —Satu kebakaran yang melibatkan kerugian berjumlah kira2 $500 ribu telah berlaku di-Kulai 20 batu dari sini pada petang Hari Raya pertama. Kebakaran itu telah memusnahkan lima buah rumah kedai sa-deret, dua buah rumah kediaman dan merosakkan tiga buah lagi rumah kedai. (130 words)
 • Lawatait [Articles]
  • Page 8
  Lawatait SINGAPURA. Ahad. Pelajar2 sekolah menengah mulai esok akan memulak^tn lawatan mereka ka-berbagai estate perusahaan di-merata Repablik mi untok mendapatkan pengalaman. Ranchangan mi di-su-sun oleh Dewan Rendah Singapura. (28 words)
 • Kematian Sarjan: Polis tahan sa-orang wanita [Articles]
  • Page 8
  Kematian Sarjan: Polis tahan sa-orang wanita j£UALA LUMPUR, Ahad. Polis telah menahan saorang wanita yang di-perchayai dapat membantu dalam penyiasatan tcrhadap kematian sa-orang penguatkuasa Ibukota yang telah di-tikam oleh orang yang tidak di-kenali di-Jalan Petaling. di-sini malam Juma'at lalu. Wanita berusia 24 tahun itu di-perchayai dapat member ikan ma'lumat2 penting (108 words)
 • Page 8 Miscellaneous
 • Ghazali: S'pura perlukan 2,000 juruteknik tiap2 tahun [Articles]
  • Page 9
  Ghazali: S'pura perlukan 2,000 juruteknik tiap2 tahun CINGAPURA, Ahad. Singapura ak a n m c m c r lukan kira2, 2,000 juruteknik tiap2 tahun bagi tiga atau empat tahun akan datang, demikian diumumkan hari mi. Setiausaha Parlemen kapada Kementerian Pelajaran, Enche Mohamad Ghazali Ismail, menyebut anggaran itu semalam ketika dia (285 words)
 • Pasang perangkap [Articles]
  • Page 9
  Pasang perangkap SINGAPURA, Ahad. Polis sedang memasang perangkap memberkas perompak2 yang menjadi2 melakukan rompakan di-gerai2 kopi sekarang mi. Dalam masa sa-mlnggu lalu. sa-puloh rompakan telah di-laporkan kapada Polis. (28 words)
 • Bayi yang lahir di-Hari Raya [Articles + Illustrations]
  • Page 9
  Bayi yang lahir di-Hari Raya KUALA LUMPUR, Ahad. |>AYI yang di-lahirkan pada Hari Raya mi kelihatan menguap dan kediimian-nya tidor nyenyak dalam pelokan ibu-nya, Che Sham binti Darus. Che Sham, pegawai Perpustakaan Negara di-sini dan isteri Raja Muktaruddin. sa-orang pensharah Universiti. ia-lah 12 orang ibu yang melahirkan anak pada Hari (89 words)
 • ANGGOTA2 ITM SETUJU BENTOK 'SAKTI' [Articles]
  • Page 9
  ANGGOTA2 ITM SETUJU BENTOK 'SAKTI' I/UALA LUMPUR, 1V Ahad.—Anggota2 Institiut Trengkas Melayu bersetuju menubohkan sa-buah sharikat kerjasama yang akan di-kenal dengan nama reng-kas-nya "SAKTI Berhad." Persetujuan itu dichapai dalam meshuarat guru? sekolah perdagangan. Yang: menjadi anesota Institiut tersebut. diPulau Pinang baru2 mi. Menurut ranchangan, sharikat itu akan ditubohkan sa-laras dengan (195 words)
 • S'gor akan bena 2,000 yunit rumah berderet untok 12,000 setinggan [Articles]
  • Page 9
  S'gor akan bena 2,000 yunit rumah berderet untok 12,000 setinggan KUALA LUMPUR, Ahad. l/ERAJAAN negeri Selangor akan membena kira2 2,000 yunit rumah berderet harga murah untok 12,000 orang setinggan di-sa-buah tempat bekas lumbong yang baru di-perolehi di-Kampong Selayang Pandang di-sini. Pegawai Daerah Kuala Lumpur. Enche Ridzuan J a a f (183 words)
 • Pekerjaan di-luar bandar kpd 23 orang buta [Articles]
  • Page 9
  Pekerjaan di-luar bandar kpd 23 orang buta CANDAKAN. Ahad. Persatuan Orang2 Buta Sabah akan dapat. memberikan pekerjaan di-luar bandar kapada 23 orang buta dari Taman Chahaya di-Sungai Manila dekat sini menjelang tahun depan. Sa-buah ladang kelapa sawit dekat sini, baru2 mi telah memberi pekerjaan kapada lima orang buta dan akan (132 words)
 • Page 9 Advertisements
  • Page 9 Advertisements Column 1 [Advertisements]
   • Page 9
   JAWATAN KOSONG PEMOHON2 di-pelawa untok jawatan2 sementara dipejabat penggalakan pelanchongan Malaysia Singapura, scperti di-bawah:— 1) KERANI gaji $152x8--163. 220x15-325/340x15-475 serta elaun Sara Hidup mengikut kadar sekarang. Tidak lebeh daripada 25 tahun. Chalun2 bagi lantekan mesti-lah mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengan-nya serta sekurang2nya lulus dengan mendapat kepujian dalam (513 words)
  • Page 9 Advertisements Column 2 [Advertisements]
   • Page 9
   LEMBAGA PELABOHAN KERAJAAN JOHOR TENDER TAHUNAN MAI LI I SINGAPURA PEMBERITAHI TAWARAN BANDARAYA GEORGE NOTIS DIBERI DENGAN J.K.R. TOWN, im BAtiAwrt uj^oaga TAWARAN ada-lah di-! Tp fUMU G berchadang hendak men- pelawa daripada Pemborong2 „L R *A«uNAN,.> juui Jiti«..s2 secnaia leioi.g J.K.R. Yang berdaftar Kelas TENDER 2 ada-lah ai-jem-paaa puKO* (1650 words)
 • SEKITAR SUKAN
  • Usaha untok memperluas minat sukan di-kalangan makharakat [Articles + Illustrations]
   • Page 10
   Usaha untok memperluas minat sukan di-kalangan makharakat SUMADI SARKAWI SINGAPURA, Ahad. DANCHANGAN pemerentah Singapura untok xv menjadikan masharakat Singapura sa-bagai satu masharakat yang chintakan sukan dirantau mi akan memasoki zaman baharu. Dalam usaha-nya un- tok menjadikan sukan sa-bagai satu keagongan kebangsaan, Menteri Hal Ehwal Masharakat, Enche Ot'hman Wok akan menemui (264 words)
  • Singapura hantar 5 orang ahli tinju sahaja [Articles]
   • Page 10
   Singapura hantar 5 orang ahli tinju sahaja CINGAPURA, Ahad. Singapura akan menghantar lima orang ahli tinju—dan bukan-nya enam sabagaimana mula-nya —dalam Sukan SAT di-Kuala Lumpur bulan depan. Enche Thiruganasothi, setiausaha Persatuan Tinju Amacher Singapura, menyatakaan bahawa salah sa-orang peninju mi telah di-gu-gorkan dari pasokan Singapura. Menurut setiausaha PTAS itu bahawa (300 words)
  • Treitgganu menghantar 17 pemain [Articles]
   • Page 10
   Treitgganu menghantar 17 pemain J V UALA TRENGGANU. Ahad. Pasokan bolasepak Piala Burnley Trengganu akan menyertai pertandingan kebangsaan piala tersebut diKuching mulai 6 hingga 19 Disember mi. Pengurus-nya, Enche Mokhtar bin Salleh merangkap setiausaha Bolasepak Melayu Trengganu memberitahu Bernama, Trengganu menghantar 17 orang pemain dan saorang jurulateh dan mereka akan (90 words)
  • KURSUS B-SEPAK [Articles]
   • Page 10
   KURSUS B-SEPAK KUANTAN, Ahad.—Saramai 30 orang guru 2 bolasepak sekolah2 seluroh negeri Pahang akan mengikuti kursus jurulateh bolasepak sa-lama 16 hari mulai 22 November mi di-Sekolah Menengah Teknik di-sini. (29 words)
  • Perenang2 di-seru agar bersunggoh2 [Articles]
   • Page 10
   Perenang2 di-seru agar bersunggoh2 CINGAPURA, Ahad. Terenang2 Singapura yang sedang membuat persediaan untok Sukan SAT diKuala Lumpur bulan depan di-beri amaran bahawa mereka terpaksa bersunggoh2 untok memenangi pingat dalam achara itu. Ini ada-lah kerana perenang'2 Singapura akan menghadapi tentangan'2 hebat dari beberapa orang perenang lain negara yang mengambil bahagian terutama (202 words)
  • B-sepak S'pura maju jika jadi profeshnal [Articles + Illustrations]
   • Page 10
   B-sepak S'pura maju jika jadi profeshnal SINGAPURA, Ahad. pERMAINAN bolasepak Singapura boleh mendapat tempat di-dunia jika ia memasoki bidang professional. Ini di-nyatakan oleh Charles Mitten, bekas pemain bolasepak antara bangsa England, di-sini bila dia mengadakan satu latehan untok pasokan simpanan Singapura, minggu lalu. Dia mengatakan bahawa sa-patut nya Singapura meninggalkan (301 words)
  • Johan ini hadapi masa'alah menchari galah yang sesuai [Articles + Illustrations]
   • Page 10
   Johan ini hadapi masa'alah menchari galah yang sesuai CINGAPURA, Ahad. 43 Johan lompat bergalah Singapura, Wong Chong Sai, yang sedang membuat persediaan untok pertandingan Sukan SAT bulan depan di-Kuala Lumpur sedang menghadapi masa'alah. Masa'alah yang di-ha-dapi oleh Chong Sai ialah mendapatkan sabatang galah yang sesuai bagi kegunaan-nva dalam pertandingan SAT (387 words)
 • Page 10 Miscellaneous
  • Page 10 Miscellaneous Column 1 [Miscellaneous]
   • Page 10
   300 PETANG: Pembukaan 705 MALAM: Pcrsembahan i LagU2 A.<-ii dan 1 3.02 Kesah General Daerah oleh Bchrcnd Hospital dan Belina 7.40 Berita dan Bcrita 3.20 Halaman Keluarga Bergambar Tionghua 3.50 Achara Hari2 di- 3.05 Siri Cherita Koboi o- xi Bonanza !a Si n?a^ ra S ggU K,nl 9.00 Berita dan (800 words)
 • Dato Harun pengurus bolasepak Malaysia ka-Munich [Articles + Illustrations]
  • Page 11
  Dato Harun pengurus bolasepak Malaysia ka-Munich MANSOR RAHMAN KUALA LUMPUR, Ahad. FJATO Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor, hari mi telah di-lantek menjadi pengurus pasokan bolasepak Malaysia kaSukan Olimpik di-Munich dalam bulan Ogos depan. Perlantekan mi. lebeh sembilan bulan lagi sa-belum Sukan itu, telah di-buat oleh Majlis Persatuan Bolasepak (435 words)
 • Bussell kalahkan pemandu Jepun di-GP Macao [Articles + Illustrations]
  • Page 11
  Bussell kalahkan pemandu Jepun di-GP Macao MACAO, Ahad—Jan Bussell dari Malaysia telah memenangi Grand Prix Macao yang ke-18 hari mi mengalahkan pelumba Jepun, Riki Ohkubo, dengan 52 sa'at. Sa-orang lagi pemandu Jepun. Kiyoshl Misaki, telah mendapat nombor tiga hampir2 dua pusingan di-bela-kang pelumba2 yanu didepan. Bussell, yang mempnangi Grand Prix (179 words)
 • Datin Choice berjaya dalam lumba 10 fur. [Articles]
  • Page 11
  Datin Choice berjaya dalam lumba 10 fur. EPSOM JEEP FkATIN'S Chioce di--17 tonggang oleh joki apprentice Sairi telah memenangi lumba 10 furlong bagi kuda class 1 div. 1 di-Kuala Lumpur semalam. Sal-telah mendahului lawan2-nya beberapa Jauh di-belakang. Datin's Choice telah terus maju memenangi perlumbaan itu di-ke.|ar pantas oleh Katong View. (706 words)
 • Pasangan Lim dan Ho rebut 3 hadiah [Articles]
  • Page 11
  Pasangan Lim dan Ho rebut 3 hadiah IPOH, Ahad. JOHAN rally Malaysia 1970, Lim Chong Lai dan Ho Puay Koon telah menchapai satu kejayaan lagi dalam sukan lumba kereta apabila mereka memenangi lumba kereta Fraser and Neave yang pertama sa-jauh 250 batu di-Ipoh .semalam. i Mereka-v telah memenangi tiga hadiah (506 words)
 • Page 11 Advertisements
  • Page 11 Advertisements Column 1 [Advertisements]
   • Page 11
   CHABUTAN TOTO SINGAPURA. Ahad. Keputusan chabutan To to hari mi untok nombor 92, 71 ia-lah: 28. 33. 37. 21 dan 36. Nombor tambahan: 39. Tiga nombor dalam bulatan ia-lah 33. 39. 35. (32 words)
  • Page 11 Advertisements Column 2 [Advertisements]
   • Page 11
   KEPUTUSAN LOTERI HADIAH PEKTAMA: XXXXX8 ($2,310) HADIAH KEDUA: XXXXX4 ($1,155) HADIAH KETIGA: XXXXX0 (S 577) STARTER ($96 tiap2 satu) No. XXXXX9, XXXXX7, XXXXX1, XXXXX3, XXXXX8, XXXXX3. SAGI' HATI: (S5l tiap2 satu) No. XXXXX1, XXXXX4, XXXXX2, XXXXX5, XXXXX2, XXXXX6, XXXXX0, XXXXX1, XXXXX8, XXXXX4. L^fi/yPERADUAN GAYA MANIS \^i!3j Pitont ikNt (iris ini•••••■■•••••••••••■•..•■ (433 words)
 • Page 11 Miscellaneous
  • Page 11 Miscellaneous Column 1 [Miscellaneous]
   • Page 11
   MANDRAKE Oleh Lee Falh TETAPI I I ANJ/N6PMN V OH. 61- if MEKEICA 8032JA I JAPI KAIA kaml) CHAMP NYAT/JKAN^ Am g^^ool^ y^«*; /jGT7^«] TARZAN Oleh Edgar Rice Burroughs Edgcir Rlce Bv. rroughs A^t m^m\Wm\^\S *?<am ■^V \7 W Amm "^a^aa^aaaa mf q|| |^U^fIKUM"KU afi \vv*-. I, y './<*. lf\/l^k (94 words)
 • Azam Che Fatimah berbakti dan berdikari [Articles + Illustrations]
  • Page 12
  Azam Che Fatimah berbakti dan berdikari A. RANI MUSTAFA: RUMAH BERSALIN MELAYU KEDUA DI-SINGAPURA Singapura, Ahad J)I-SINGAPURA. Rumahsakit Bersalin, Kandang Kerbau banyak sekali memainkan peranan dan memberi rawatan kapada ibu2 yang bersalin, sa-belum dan sa-sudah-nya juga. Meski pun pemeren- HMHH tah telah menjalankan tanggonjawab-nya untok memberi khid-mat-nya kapada pen- dudok (707 words)
 • Kemukakan pendapat [Articles]
  • Page 12
  Kemukakan pendapat Ahad. Peniaga2 Kredlt dan Chit Fund Smgapura akan mengemukakan pendapat2 mereka berkenaan dengan satu Bil Chit Fund kapada kerajaan dalam tempoh dua minggu lagi. Pengerusi Jawatankuasa Penaja Persatuan Peniaga2 Kredit dan Chit Fund Stagapura, Enche* Chew Yhee Mm menyatakan hari mi bahawa satu memoranda sedang dirangkakan. (48 words)
 • SATU siasat tindakan kerja mengikut atoran [Articles]
  • Page 12
  SATU siasat tindakan kerja mengikut atoran CINGAPURA, A h a d. —Kesatuan Pekerja2 Pengangkutan U d a r a Singapura (SATU) sedang menyiasat satu laporan bahawa sa-bahagian pekerja2 Sharikat Penerbangan Malaysia Singapura (MSA) dilapangan terbang sedang kerja mengikut peratoran sa-c ha r a tak rasmi. Akhbar New Nation melaporkan kelmarin (241 words)
 • Page 12 Advertisements
  • Page 12 Advertisements Column 1 [Advertisements]
   • Page 12
   Beribui penonton ternampak meninggalkan pangßong berteriak sabagai budak2 kechil dengan perasaan terharu dari cherita itu dan kemalangan y.ms menimpa ka-atas Juli Romi. LIHATLAH SEKARANG JIA DENGAN KEKASEH ANDA. HAP! HARI 4 Pertunjokan. GALAXY fiOLDENCITY 1.15-3.30-7 9.30 Malam. 1.45-4-7 9.30 Malani ,Jg y a film by 1 WimUtnboh I Eastmancolor Ariescope (371 words)
  • Page 12 Advertisements Column 2 [Advertisements]
   • Page 12
   DI-TAYANGKAN DENGAN JAVA PALING LUCHU JEMPOL HARI INI DAN SA-TERUS-NYA ALOR STAR KUANTAN IPOH -CATHAY- -CATHAY- -RUBYSANDAKAN KOTA KINABALU -CATHAY- -CATHAY- y?T j i;.;ift)fc,.. "MAT MAGIC" sa-buah niem CATHAY KERIS MAT SENTOL JOHN CALVERT OMAR ITAM RAENAH DIN MEE DIN BENGOT SURAYA MELATI HEBAT DENGAN KEKEBALAN TIAP SAAT PENOH PERKELAHIAN (149 words)
Your IP: 184.72.167.241/0/PUBLIC